Search
Noutati

<< <  Page 2 of 13  > >>

Contact
an image
Academia de Studii Economice Bucureşti,
Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică,
Colectivul de baze de date şi sisteme informatice,

Calea Dorobanţilor, nr. 15-17, sector 1, Bucureşti, cod 010552, Clădirea Virgil Madgearu, sala 2017

Telefon: (021) 319.19.00, (021) 319.19.01
Interior: 314, 348

PN-III-P2-2.1-BG-2016-0286

Soluții informatice pentru analiza și optimizarea consumului de energie electrică în rețele inteligente

 Responsabil proiect: Academia de Studii Economice

Director proiect: asist.univ.dr. Oprea Simona Vasilica

Membru: prof.univ.dr. Adela Bâra

Membru: prof.univ.dr. Adriana Dârdală

Membru: prof.univ.dr. Marinela Mircea

Membru: conf.univ.dr. Iuliana Şimonca

Membru: lect.univ.dr. Anda Belciu

Partener 1: Universitatea Româno-Americană

Partener 2: REPOWER Furnizare România SRL

Durata proiectului: octombrie 2016 – septembrie 2018

Obiectivele proiectului sunt corelate cu necesitățile actuale ale agentului economic (REPOWER Romania) de a implementa sisteme de măsurare inteligentă (SMI - contorizare inteligentă) a energiei electrice la consumatori precum și măsuri de creștere a eficienței energetice. Aceste necesități sunt în concordanță cu politicile la nivel european și național privind introducerea pe scară largă a SMI și creșterea eficienței energetice.

Obiectivul principal al proiectului constă în realizarea unui sistem informatic de inteligența afacerii (Business Intelligence - BI) prin care agentul economic să pună la dispoziția consumatorilor o platformă online pentru managementul consumului. Platforma va oferi agentului economic posibilitatea de monitorizare, prelucrare și analiză agregată/detaliată a consumului de energie electrică.

Obiectivele specifice sunt următoarele:

-          construirea modelului pentru managementul datelor provenite de la SMI;

-          construirea profilurilor de consum pe baza datelor din SMI/dispozitive IoT;

-          realizarea unui model de prognoză a consumului;

-          propunerea unui model decizional prin care agentul economic să-și fundamenteze deciziile privind promovarea sistemelor de tarifare avansată pe profiluri de consummator;

-          realizarea unui model de optimizare a consumului;

-          dezvoltarea interfețelor pentru analiza avansată a datelor de consum;

-          propunerea unei metode de integrare a sistemului realizat cu sistemul informatic actual de tip CRM (Customer Relationship Management) al agentului economic.

The project is supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research and Innovation, CNCS/CCCDI – UEFISCDI, project number PN-III-P2-2.1-BG-2016-0286 “Informatics solutions for electricity consumption analysis and optimization in smart grids” and contract no. 77BG/2016, within PNCDI III

ETAPE:

Sinteza 2016 - Analiza de sistem şi proiectarea modelului datelor