Search
Noutati

<< <  Page 2 of 9  > >>

Feb 13, 2014

*       Competition opens: January 10, 2014

*       Competition deadline: March 25, 2014

*       Teams may include 1 to 3 students

*       Competition encourages students aged at least 18

*      Register online at http://java.jaromania.org/

Contact
an image
Academia de Studii Economice Bucureşti,
Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică,
Colectivul de baze de date şi sisteme informatice,

Calea Dorobanţilor, nr. 15-17, sector 1, Bucureşti, cod 010552, Clădirea Virgil Madgearu, sala 2017

Telefon: (021) 319.19.00, (021) 319.19.01
Interior: 314, 348

Administrarea bazelor date

 


Disciplina asigură pregătirea studenţilor în domeniul administrării bazelor de date. Obiectivele specifice ale disciplinei vizează însuşirea de către studenţi a unor aspecte privind: instalarea şi configurarea Oracle Database, managementul structurilor logice şi fizice de stocare, gestiunea utilizatorilor şi a obiectelor acestora, salvarea şi restaurarea bazei de date, elemente de securitate şi audit al bazei de date.

SEMINARII