Search
Noutati

Page 1 of 13  > >>

Apr 26, 2016
Comunitatea utilizatorilor Oracle Romania (ROOUG) împreună cu Oracle Technology Network (OTN) și Academia de Studii Economice din București prin Centrul de Excelență Oracle organizează pe 16 mai 2016 în Aula Magna din cadrul ASE București prima conferință internațională OTN EMEA Tour din România.
Contact
an image
Academia de Studii Economice Bucureşti,
Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică,
Colectivul de baze de date şi sisteme informatice,

Calea Dorobanţilor, nr. 15-17, sector 1, Bucureşti, cod 010552, Clădirea Virgil Madgearu, sala 2017

Telefon: (021) 319.19.00, (021) 319.19.01
Interior: 314, 348

PN-III-P2-2.1-BG-2016-0286

Soluții informatice pentru analiza și optimizarea consumului de energie electrică în rețele inteligente

 Responsabil proiect: Academia de Studii Economice

Director proiect: asist.univ.dr. Oprea Simona Vasilica

Membru: prof.univ.dr. Adela Bâra

Membru: prof.univ.dr. Adriana Dârdală

Membru: prof.univ.dr. Marinela Mircea

Membru: conf.univ.dr. Iuliana Şimonca

Membru: lect.univ.dr. Anda Belciu

Partener 1: Universitatea Româno-Americană

Partener 2: REPOWER Furnizare România SRL

Durata proiectului: octombrie 2016 – septembrie 2018

Obiectivele proiectului sunt corelate cu necesitățile actuale ale agentului economic (REPOWER Romania) de a implementa sisteme de măsurare inteligentă (SMI - contorizare inteligentă) a energiei electrice la consumatori precum și măsuri de creștere a eficienței energetice. Aceste necesități sunt în concordanță cu politicile la nivel european și național privind introducerea pe scară largă a SMI și creșterea eficienței energetice.

Obiectivul principal al proiectului constă în realizarea unui sistem informatic de inteligența afacerii (Business Intelligence - BI) prin care agentul economic să pună la dispoziția consumatorilor o platformă online pentru managementul consumului. Platforma va oferi agentului economic posibilitatea de monitorizare, prelucrare și analiză agregată/detaliată a consumului de energie electrică.

Obiectivele specifice sunt următoarele:

-          construirea modelului pentru managementul datelor provenite de la SMI;

-          construirea profilurilor de consum pe baza datelor din SMI/dispozitive IoT;

-          realizarea unui model de prognoză a consumului;

-          propunerea unui model decizional prin care agentul economic să-și fundamenteze deciziile privind promovarea sistemelor de tarifare avansată pe profiluri de consummator;

-          realizarea unui model de optimizare a consumului;

-          dezvoltarea interfețelor pentru analiza avansată a datelor de consum;

-          propunerea unei metode de integrare a sistemului realizat cu sistemul informatic actual de tip CRM (Customer Relationship Management) al agentului economic.

The project is supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research and Innovation, CNCS/CCCDI – UEFISCDI, project number PN-III-P2-2.1-BG-2016-0286 “Informatics solutions for electricity consumption analysis and optimization in smart grids” and contract no. 77BG/2016, within PNCDI III

ETAPE:

Sinteza 2016 - Analiza de sistem şi proiectarea modelului datelor