Search
Contact
an image
Academia de Studii Economice Bucureşti,
Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică,
Colectivul de baze de date şi sisteme informatice,

Calea Dorobanţilor, nr. 15-17, sector 1, Bucureşti, cod 010552, Clădirea Virgil Madgearu, sala 2017

Telefon: (021) 319.19.00, (021) 319.19.01
Interior: 314, 348

Conf. univ. dr. Ramona Bologa

BOLOGA

birou: 2210, interior: 341, e-mail: ramona.bologa@ie.ase.ro

Activitate ştiinţifică desfăşurată în ultimii 5 ani: