Search
Noutati

Page 1 of 13  > >>

Apr 26, 2016
Comunitatea utilizatorilor Oracle Romania (ROOUG) împreună cu Oracle Technology Network (OTN) și Academia de Studii Economice din București prin Centrul de Excelență Oracle organizează pe 16 mai 2016 în Aula Magna din cadrul ASE București prima conferință internațională OTN EMEA Tour din România.
Contact
an image
Academia de Studii Economice Bucureşti,
Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică,
Colectivul de baze de date şi sisteme informatice,

Calea Dorobanţilor, nr. 15-17, sector 1, Bucureşti, cod 010552, Clădirea Virgil Madgearu, sala 2017

Telefon: (021) 319.19.00, (021) 319.19.01
Interior: 314, 348

PCCA 2013

SISTEM INTELIGENT PENTRU PREDICŢIA, ANALIZA ŞI MONITORIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ A PROCESELOR TEHNOLOGICE ŞI DE AFACERI ÎN DOMENIUL ENERGIILOR REGENERABILE (SIPAMER)

 

Prin proiectul Sistem inteligent pentru predicția, analiza și monitorizarea  indicatorilor de performanță a proceselor tehnologice și de afaceri în domeniul energiilor regenerabile (SIPAMER), consorțiul își propune dezvoltarea unui prototip care să integreze indicatorii tehnici și economici privind producția de energie regenerabilă într-un sistem  inteligent online și să permită analiza și consultarea în timp real a performanțelor și rentabilității centralelor producătoare de energie regenerabilă.

Prin acest proiect dorim să susținem activitatea producătorilor de energie electrică regenerabilă, oferindu-le capabilitatea de a lua decizii fundamentate, bazate pe date reale, reducând riscurile și accelerând reacțiile la o piață dinamică și în continuă dezvoltare.

Astfel, ne propunem să realizăm un sistem inteligent disponibil printr-o platformă online și compus din două module principale: un modul configurabil destinat unităților producătoare pentru monitorizarea, predicția și analiza proceselor tehnologice și de afaceri și un modul de analiză și simulare destinat autorităților de reglementare care să permită accesul imediat la informațiile și situațiile privind funcționarea grupurilor producătoare de energie regenerabilă. Prototipul va conține modele funcționale pentru integrarea si analiza datelor provenite din centralele locale, pentru predictia energiei produse din surse regenerabile în vederea dimensionarii corespunzatoare a resurselor din sistem, pentru asistarea si fundamentarea deciziilor ținând cont de caracteristicile acestui domeniu.

Proiectul de cercetare este orientat spre gasirea unor solutii eficiente si realizarea unui prototip informatic cu aplicare in domeniul energiei, unde tehnologia informatiei poate juca un rol important in cresterea eficientei energetice, dar si economice. Acesta este un mediu economic nou, insa cu posibilitati mari de dezvoltare datorita si obiectivelor europene de producere a energiei verzi; producția este influentată atat de factorii naturali cat si de cei economici in care deciziile trebuie sa fie luate in timp real; este un domeniu deosebit de important pe plan social, economic și al mediului înconjurător; nu exista pe plan național sisteme care să poată fi aplicate pe scară largă și integreze si sa analizeze datele provenite din centralele producătoare. Procesul decizional in acest domeniu se confrunta cu o multitudine de surse informationale eterogene si cu o serie de factori impredictibili si are nevoie de o fundamentare cat mai corecta a strategiilor si deciziilor adoptate. Pentru asigurarea acestui obiectiv este necesar sa se realizeze o analiza riguroasa a specificului sistemului, sa se conceapa o arhitectura a acestuia astfel incat sa se poata eficientiza fluxurile informaționale din cadrul unităților producătoare, dar și de raportare către autoritățile de reglementare. Elementele de complexitate ale acestui prototip sunt date atat de interdisciplinaritatea cercetarilor si caracteristicile procesului decizional, cat si de utilizarea unor metode si tehnologii inovative.

Etape și activități

2014 -    Modelul conceptual si arhitectura prototipului - Sinteza 2014

2015 -    Modelul de integrare si procesare a datelor - Sinteza 2015

2016 -    Implementarea functionalitatilor prototipului si validarea acestora - Sinteza 2016

2017 -    Validarea și testarea prototipului - Sinteza 2017

Rezultatele proiectului