Search
Contact
an image
Academia de Studii Economice Bucureşti,
Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică,
Colectivul de baze de date şi sisteme informatice,

Calea Dorobanţilor, nr. 15-17, sector 1, Bucureşti, cod 010552, Clădirea Virgil Madgearu, sala 2017

Telefon: (021) 319.19.00, (021) 319.19.01
Interior: 314, 348

Realizarea sistemelor informatice pentru management


Disciplina asigură pregătirea studenţilor în domeniul specificării cerinţelor, analizei, proiectării, implementării şi mentenanţei sistemelor informatice pentru managementul activităţilor economice. Se pune accentul pe metodele şi tehnicile actuale utilizate în dezvoltarea de sisteme informatice. Tematica include o serie de aspecte legate de sistemele informatice pentru management: tipologii de sisteme, metodologii de dezvoltare, analiza şi proiectarea orientată-obiect, proiectarea componentelor, instrumente de tip CASE, etape ale ciclului de viaţă şi de realizare.