Search
Contact
an image
Academia de Studii Economice Bucureşti,
Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică,
Colectivul de baze de date şi sisteme informatice,

Calea Dorobanţilor, nr. 15-17, sector 1, Bucureşti, cod 010552, Clădirea Virgil Madgearu, sala 2017

Telefon: (021) 319.19.00, (021) 319.19.01
Interior: 314, 348

Sisteme de baze de date

Cursul asigură însuşirea de către studenţi a unor noţiuni aprofundate privind sistemele de baze de date (SBD) evoluate. Disciplina asigură dobândirea de cunoştinţe privind: SBD distribuite şi Oracle distribuit, SBD orientate-obiect şi Oracle obiectual, modul de lucru avansat cu limbajul PL/SQL din Oracle, integrarea platformei Java în Oracle, integrarea unor servicii Web în Oracle, tehnologia Grid Computing etc.

Plan CURS 

0. Studiu individual (C0)

1. SBD evoluate – fundamentele (C1)
- Concepte privind SBD
- Câteva tipuri de SBD evoluate

2. Sistemul Oracle – câteva aspecte avansate (C2)
- Facilităţi avansate ale sistemului Oracle
- Integrarea  tehnologiilor informatice în Oracle

3. SGBD orientate obiect şi Oracle obiectual     (C3, C4)
- concepte;
- arhitecturi;
- exemple;
- avantaje si limite;
- extensia orientată obiect din PL/SQL.

4. Integrarea unor tehnologii informatice în Oracle  (C5, C6, C7)
- Java şi Oracle JDeveloper;
- Web şi Oracle Portal;
- GIS şi Oracle Spatial
- Grid Computing şi Oracle Grid Control.

5. Tratarea volumelor mari de date (C8, C9)
- Depozite de Date, Concentrări de Date şi Oracle Discoverer
- Extragerea de Date şi Oracle Miner

6. SGBD distribuite şi Oracle distribuit (C10, C11)
- fundamente;
- arhitecturi;
- distribuirea datelor;
- avantaje si limite;
- Oracle distribuit.

C12, C13 – Proba de verificare (PV), aprox. 50% din nota finală.

Notă. Rotunjirea notei finale se face ţinând cont de prezenţă. La curs prezenţa de aprox. 5 ori, la seminar prezenţa de fiecare dată.

Bibliografie
1. M.Velicanu, I.Lungu ş.a. – Sisteme de baze de date evoluate, Ed. ASE Bucureşti, 2009.
2. B.Goyal, S.Lawande – Enterprise Grid Computing, ed. Oracle Press, 2006.
3. M.Velicanu – Dicţionar explicativ al sistemelor de baze de date, ed. Economică, 2005. 
4. C.J. Date – An introduction to database systems, ed.Addison Wesley, 2004.

 

SEMINARII

--Indicaţii conectare server extern

--Fişierul tnsnames.ora necesar conectării la serverul public Oracle din ASE

Plan SEMINAR 

Partea 1 - PL/SQL extensia obiectuală

Proiect săptămâna 5: aplicaţie cu PL-SQL OO, pe o BD proprie.

Partea 2 - JDeveloper

Materiale Jdeveloper Desktop

Materiale Jdeveloper Web

Proiect săptămâna 9: aplicaţie cu JDeveloper, pe o BD proprie.

Partea 3 - Oracle Spatial

Proiect săptămâna 13: aplicaţie cu Oracle Spatial, pe o BD proprie.

Săptămâna 14:  Refacerea proiectelor (nota maximă va fi 8)

 

 

 Observaţie.

  1. Prezenţa obligatorie la fiecare seminar. Finalizarea notei pentru fiecare proiect se face ţinând cont de prezenţă.
  2. Media ponderată a celor 3 note de la seminar contează aprox. 50% din nota finală.
  3. Minim obligatoriu la fiecare proiect:

-          o pagină cu: Tema, Descrierea, Schema conceptuală;

-          lucrul cu un produs Oracle pe o BD proprie fiecărui student.

  1. Refacerea unui proiect se poate face în ultimul seminar din semestru. În acest caz nota maximă va fi 8 (opt).

 

Bibliografie

1. M.Velicanu, I.Lungu ş.a. – Sisteme de baze de date evoluate, Ed. ASE Bucureşti, 2009.

2. B.Goyal, S.Lawande – Enterprise Grid Computing, ed. Oracle Press, 2006.

3. M.Velicanu – Dicţionar explicativ al sistemelor de baze de date, ed. Economică, 2005.

4. C.J. Date – An introduction to database systems, ed.Addison Wesley, 2004.

5. M.Velicanu, Gh. Matei – Tehnologia Inteligenţa Afacerii, ed. ASE, 2010.