Search
Noutati

Page 1 of 13  > >>

Apr 26, 2016
Comunitatea utilizatorilor Oracle Romania (ROOUG) împreună cu Oracle Technology Network (OTN) și Academia de Studii Economice din București prin Centrul de Excelență Oracle organizează pe 16 mai 2016 în Aula Magna din cadrul ASE București prima conferință internațională OTN EMEA Tour din România.
Contact
an image
Academia de Studii Economice Bucureşti,
Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică,
Colectivul de baze de date şi sisteme informatice,

Calea Dorobanţilor, nr. 15-17, sector 1, Bucureşti, cod 010552, Clădirea Virgil Madgearu, sala 2017

Telefon: (021) 319.19.00, (021) 319.19.01
Interior: 314, 348

Sisteme de baze de date

Cursul asigură însuşirea de către studenţi a unor noţiuni aprofundate privind sistemele de baze de date (SBD) evoluate. Disciplina asigură dobândirea de cunoştinţe privind: SBD distribuite şi Oracle distribuit, SBD orientate-obiect şi Oracle obiectual, modul de lucru avansat cu limbajul PL/SQL din Oracle, integrarea platformei Java în Oracle, integrarea unor servicii Web în Oracle, tehnologia Grid Computing etc.

Plan CURS 

0. Studiu individual (C0)

1. SBD evoluate – fundamentele (C1)
- Concepte privind SBD
- Câteva tipuri de SBD evoluate

2. Sistemul Oracle – câteva aspecte avansate (C2)
- Facilităţi avansate ale sistemului Oracle
- Integrarea  tehnologiilor informatice în Oracle

3. SGBD orientate obiect şi Oracle obiectual     (C3, C4)
- concepte;
- arhitecturi;
- exemple;
- avantaje si limite;
- extensia orientată obiect din PL/SQL.

4. Integrarea unor tehnologii informatice în Oracle  (C5, C6, C7)
- Java şi Oracle JDeveloper;
- Web şi Oracle Portal;
- GIS şi Oracle Spatial
- Grid Computing şi Oracle Grid Control.

5. Tratarea volumelor mari de date (C8, C9)
- Depozite de Date, Concentrări de Date şi Oracle Discoverer
- Extragerea de Date şi Oracle Miner

6. SGBD distribuite şi Oracle distribuit (C10, C11)
- fundamente;
- arhitecturi;
- distribuirea datelor;
- avantaje si limite;
- Oracle distribuit.

C12, C13 – Proba de verificare (PV), aprox. 50% din nota finală.

Notă. Rotunjirea notei finale se face ţinând cont de prezenţă. La curs prezenţa de aprox. 5 ori, la seminar prezenţa de fiecare dată.

Bibliografie
1. M.Velicanu, I.Lungu ş.a. – Sisteme de baze de date evoluate, Ed. ASE Bucureşti, 2009.
2. B.Goyal, S.Lawande – Enterprise Grid Computing, ed. Oracle Press, 2006.
3. M.Velicanu – Dicţionar explicativ al sistemelor de baze de date, ed. Economică, 2005. 
4. C.J. Date – An introduction to database systems, ed.Addison Wesley, 2004.

 

SEMINARII

--Indicaţii conectare server extern

--Fişierul tnsnames.ora necesar conectării la serverul public Oracle din ASE

Plan SEMINAR 

Partea 1 - PL/SQL extensia obiectuală

Proiect săptămâna 5: aplicaţie cu PL-SQL OO, pe o BD proprie.

Partea 2 - JDeveloper

Materiale Jdeveloper Desktop

Materiale Jdeveloper Web

Proiect săptămâna 9: aplicaţie cu JDeveloper, pe o BD proprie.

Partea 3 - Oracle Spatial

Proiect săptămâna 13: aplicaţie cu Oracle Spatial, pe o BD proprie.

Săptămâna 14:  Refacerea proiectelor (nota maximă va fi 8)

 

 

 Observaţie.

  1. Prezenţa obligatorie la fiecare seminar. Finalizarea notei pentru fiecare proiect se face ţinând cont de prezenţă.
  2. Media ponderată a celor 3 note de la seminar contează aprox. 50% din nota finală.
  3. Minim obligatoriu la fiecare proiect:

-          o pagină cu: Tema, Descrierea, Schema conceptuală;

-          lucrul cu un produs Oracle pe o BD proprie fiecărui student.

  1. Refacerea unui proiect se poate face în ultimul seminar din semestru. În acest caz nota maximă va fi 8 (opt).

 

Bibliografie

1. M.Velicanu, I.Lungu ş.a. – Sisteme de baze de date evoluate, Ed. ASE Bucureşti, 2009.

2. B.Goyal, S.Lawande – Enterprise Grid Computing, ed. Oracle Press, 2006.

3. M.Velicanu – Dicţionar explicativ al sistemelor de baze de date, ed. Economică, 2005.

4. C.J. Date – An introduction to database systems, ed.Addison Wesley, 2004.

5. M.Velicanu, Gh. Matei – Tehnologia Inteligenţa Afacerii, ed. ASE, 2010.