Search
Contact
an image
Academia de Studii Economice Bucureşti,
Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică,
Colectivul de baze de date şi sisteme informatice,

Calea Dorobanţilor, nr. 15-17, sector 1, Bucureşti, cod 010552, Clădirea Virgil Madgearu, sala 2017

Telefon: (021) 319.19.00, (021) 319.19.01
Interior: 314, 348

Suport curs

 

CUPRINS

  • Unitatea de învăţare 1: ORGANIZAREA DATELOR ÎN MEMORIA EXTERNĂ
  • Unitatea de învăţare 2: BAZE DE DATE – NOŢIUNI FUNDAMENTALE
  • Unitatea de învăţare 3: BAZE DE DATE RELAŢIONALE (BDR)
  • Unitatea de învăţare 4: METODOLOGIA DE REALIZARE A BAZELOR DE DATE
  • Unitatea de învăţare 5: BAZE DE DATE ORIENTATE OBIECT ( BDOO)

CURS BAZE DE DATE

Materialul este o sinteză parţială a cursului de Baze de Date (BD) predat studenţilor de la facultatea de CSIE, anul 2.
Notă. Toate drepturile sunt rezervate autorilor.