Search
Contact
an image
Academia de Studii Economice Bucureşti,
Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică,
Colectivul de baze de date şi sisteme informatice,

Calea Dorobanţilor, nr. 15-17, sector 1, Bucureşti, cod 010552, Clădirea Virgil Madgearu, sala 2017

Telefon: (021) 319.19.00, (021) 319.19.01
Interior: 314, 348

Suport curs

Recuperare seminar SGBD (restanta) toate seriile: joi, 3 iulie 2014, ora 19.00, sala 2017


CUPRINS

  • Unitatea de învăţare 1: ASPECTE FUNDAMENTALE SGBD CU APLICARE ÎN ORACLE
  • Unitatea de învăţare 2: SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE RELAŢIONALE (SGBDR) CU EXEMPLIFICARE ÎN ORACLE
  • Unitatea de învăţare 3: SISTEMUL ORACLE

CURS SGBD Oracle

Materialul este o sinteză parţială a cursului de Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date Oracle(SGBD Oracle) predat studenţilor de la facultatea de CSIE, anul 2.
Notă. Toate drepturile sunt rezervate autorilor.