BD în acțiune...

Colectivul de baze de date și sisteme informatice face parte din departamentul de Informatică și Cibernetică Economică (DICE), din cadrul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE) a Academiei de Studii Economice din București.


Licență @BD

Colectivul de baze de date și sisteme informatice propune o serie de teme orientative pentru lucrarea de licență.

Masterat @BD

Colectivul de baze de date și sisteme informatice organizează programul de masterat Baze de date - suport pentru afaceri, dar susține cursuri de specialitate și la alte programe de masterat, de cercetare sau profesionale.

Doctorat @BD

Cadrele didactice coordonatoare de doctorat din cadrul colectivului de baze de date și sisteme informatice scot la concurs anual o serie de teme de cercetare doctorală în cadrul CSUD-ASE București.