SGBD Oracle

Fișa disciplinei SGBD Oracle - 2020/2021

Sinteză parţială a cursului SGBD Oracle

Info utile

Materialele suport pentru seminarii, precum și cerințele pentru proiect sunt disponibile pe online.ase.ro, în secțiunea dedicată seminarului.


CERINȚE PENTRU PROMOVAREA DISCIPLINEI:

Evaluarea la seminar constă în 3 probe:

- Test practic (50% din nota de seminar)

- Evaluare proiect: „Proiectarea și implementarea unei baze de date în domeniul economic, utilizând Oracle Database” (30% din nota de seminar)

- Participare activă la seminarii (20% din nota de seminar)

Pentru a putea susține examenul la disciplina SGBD Oracle, studentul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

- să prezinte proiectul la seminar;
- să obțină în seminar o medie de cel puțin 5 (cinci).

Studenții care au susținut examenul, trebuie să obțină la acesta cel puțin nota 5(cinci) în vederea promovării.

Pentru studenții care au promovat examenul, nota finală la disciplina SGBD Oracle se calculează ca medie aritmetică între notele de la seminar și examen.


Curs online ORACLE ACADEMY DATABASE PROGRAMMING WITH PL/SQL:

Pentru finalizarea cursului va trebui să parcurgeţi PL/SQL Database Programming Learner - English

Atenţie! Testele de la finalul fiecărei lecţii (quizz-urile), examenele intermediare şi finale aferente fiecărei secţiuni trebuie promovate până la data indicată de către profesorul de seminar.

Ulterior, examenul final se va susține în cadru organizat, în săptămâna finală a semestrului, conform unor repartizări afișate anterior pe online.ase.ro de către profesorul de la seminar.

Diploma Oracle Academy Database Programming with PL/SQL se poate obține numai dacă: 
ați absolvit cursul online
- ați obținut minim nota finală 7 la disciplina SGBD Oracle
- aveți maxim 3 absenţe curs şi seminar pe semestrul 2

Pentru informații suplimentare, contactati profesorul de la seminar.


CONECTARE LA SERVERELE ORACLE DIN ASE:

  • Detaliile de conectare la serverele ASE pentru conturile individuale le veți primi pe online.ase.ro, în secțiunea dedicată seminarului.