Masterat IE - Sisteme de baze de date

Fișa disciplinei SISTEME DE BAZE DE DATE - 2020/2021

Cursul asigură însuşirea de către studenţi a unor noţiuni aprofundate privind sistemele de baze de date (SBD) evoluate. Disciplina asigură dobândirea de cunoştinţe privind: SBD distribuite şi Oracle distribuit, SBD orientate-obiect şi Oracle obiectual, modul de lucru avansat cu limbajul PL/SQL din Oracle, integrarea platformei Java în Oracle, integrarea unor servicii Web în Oracle, tehnologia Cloud Computing etc.

Materialele suport pentru seminarii, precum și cerințele pentru proiect sunt disponibile pe online.ase.ro, în secțiunea dedicată seminarului.