SGBD Oracle - opțional, an3, Cibernetică & Statistică

Fișa disciplinei SGBD Oracle, opțional - an 3 - 2022/2023 (CIB, STAT)

Sinteză parţială a cursului SGBD Oracle

Info utile

Materialele suport pentru seminarii, precum și cerințele pentru proiect sunt disponibile pe online.ase.ro, în secțiunea dedicată seminarului.


CERINȚE PENTRU PROMOVAREA DISCIPLINEI:

Evaluarea la seminar constă în 3 probe:

- Test practic (40% din nota de seminar)

- Evaluare proiect: „Proiectarea și implementarea unei baze de date în domeniul economic, utilizând Oracle Database” (30% din nota de seminar)

- Participare activă la seminarii (30% din nota de seminar)

Condiții obligatorii pentru promovarea disciplinei:

- proiectul de la seminar trebuie prezentat obligatoriu;
- media obținută la seminar trebuie să fie cel puțin 5 (cinci).

La proba de verificare este obligatorie obținerea unei note de cel puțin 5(cinci) în vederea promovării.

Pentru studenții care îndeplinesc condițiile de mai sus, nota finală la disciplina SGBD Oracle se calculează ca medie aritmetică între notele de la seminar și examen.


Curs online ORACLE ACADEMY DATABASE PROGRAMMING WITH PL/SQL:

Pentru finalizarea cursului va trebui să parcurgeţi PL/SQL Database Programming Learner - English

Atenţie! Testele de la finalul fiecărei lecţii (quizz-urile), examenele intermediare şi finale aferente fiecărei secţiuni trebuie promovate până la data de 9 ianuarie 2023, ora 22:00.

Ulterior, examenul final se va susține în cadru organizat, în săptămâna finală a semestrului, conform unor repartizări afișate anterior pe online.ase.ro de către profesorul de la seminar.

Diploma Oracle Academy Database Programming with PL/SQL se poate obține numai dacă: 
ați absolvit cursul online
- ați obținut minim nota finală 7 la disciplina SGBD Oracle
- aveți maxim 3 absenţe la disciplina SGBD Oracle

Pentru informații suplimentare, contactati profesorul de la seminar.


CONECTARE LA SERVERELE ORACLE DIN ASE:

  • Detaliile de conectare la serverele ASE pentru conturile individuale le veți primi pe online.ase.ro, în secțiunea dedicată seminarului.