Databases

Fișa disciplinei BAZE DE DATE - 2021/2022

Sinteză parţială a cursului de Baze de Date (BD)

Info utile

Materialele suport pentru seminarii, precum și cerințele pentru proiect sunt disponibile pe online.ase.ro, în secțiunea dedicată seminarului.


CERINȚE PENTRU PROMOVAREA DISCIPLINEI:

Evaluarea la seminar constă în 3 probe:

- Test practic (50% din nota de seminar)

- Evaluare proiect: „Proiectarea și implementarea unei baze de date în domeniul economic, utilizând Oracle Database” (30% din nota de seminar)

- Participare activă la seminarii (20% din nota de seminar)

Pentru a putea susține examenul la disciplina Baze de date, studentul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

- să prezinte proiectul la seminar;
- să obțină în seminar o medie de cel puțin 5 (cinci).

Studenții care au susținut examenul, trebuie să obțină la acesta cel puțin nota 5(cinci) în vederea promovării.

Pentru studenții care au promovat examenul, nota finală la disciplina Baze de date se calculează ca medie aritmetică între notele de la seminar și examen.


Cursuri online ORACLE ACADEMY: DATABASE DESIGN & PROGRAMMING WITH SQL

Studenții pot opta pentru parcurgerea cursurilor online Oracle Academy în urma discuțiilor desfășurate la seminar. Înscrierea și crearea conturilor se vor efecta de către profesorul de seminar.

Pentru acest semestru, studenții înscriși trebuie să parcurgă cele 2 cursuri: 

- Oracle Academy Database Design 
- Oracle Academy Database Programming with SQL

Atenţie! Testele de la finalul fiecărei lecţii (quiz-urile), examenele intermediare şi finale aferente fiecărei secţiuni trebuie promovate până la data de 9 ianuarie 2023, ora 22:00.

Ulterior, examenul final se va susține în cadru organizat, în ultima săptămână a semestrului, conform unei repartizări afișate anterior pe online.ase.ro.

Diploma Oracle Database Design and Database Programming with SQL se poate obține numai dacă: 
ați absolvit cursul online
- ați obținut minim nota finală 7 la disciplina BD
- aveți maxim 3 absenţe la disciplina BD

Pentru informații suplimentare, contactati profesorul de la seminar.


CONECTARE LA SERVERELE ORACLE DIN ASE:

  • Detaliile de conectare la serverele ASE pentru conturile individuale le veți primi pe online.ase.ro, în secțiunea dedicată seminarului.