Centrul de excelență Oracle

Centrul de Excelenţă Oracle - ASE s-a înfiinţat în 1999 când a fost semnat protocolul de colaborare între ASE, IBM şi Oracle, stabilindu-se locaţia sa în sala 2017. Principalul său obiectiv este de a permite accesul cadrelor didactice şi al studenţilor la produsele software, tehnologiile, materialele şi documentaţia necesare pregătirii cursurilor şi seminariilor care utilizează componente Oracle. 

Activităţile desfăşurate în cadrul Centrului de Excelenţă sunt următoarele:

 1. Coordonarea proiectelor Oracle Academic Initiative prin care se urmăreşte dezvoltarea cunoştinţelor dobândite de către studenţi şi masteranzi în domeniul bazelor de date şi a tehnologiilor Oracle;
 2. Suport tehnic oferit atât studenţilor cât şi cadrelor didactice interesate în utilizarea tehnologiilor Oracle;
 3. Configurarea şi administrarea produselor software Oracle pe platforme client-server;
 4. Coordonarea competiţiilor studenteşti şi a internship-urilor organizate în parteneriat cu compania Oracle;
 5. Organizarea seminarului ştiinţific "Integrarea tehnologiilor informatice în infrastructura Oracle";
 6. Colaborarea cu revista Database Systems Journal pentru realizarea editorialelor de prezentare a tehnologiilor inovative în domeniul sistemelor de baze de date;
 7. Coordonarea activităţilor prevăzute în cadrul Memorandum of Understanding semnat în decembrie 2009 între Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Compania Oracle prin care se doreşte promovarea activităţilor de predare, a cursurilor teoretice şi practice din cadrul programelor didactice majore (studii de licenţă, masterat, doctorat) utilizând tehnologia Oracle.
 8. Promovarea tehnologiilor şi noutăţilor legate de bazele de date şi de produsele Oracle.

Infrastructura de care beneficiază Centrul de Excelenţă Oracle este compusă din următoarele:

 1. Componenta server conţine două servere cu Oracle Database 11g, Oracle Application Server, Business Intelligence Suite şi Oracle Data Warehouse Builder Repository;
 2. Componenta client se bazează pe calculatoarele din 5 laboratoare în care sunt instalate produsele necesare desfăşurării seminariilor de Baze de date, SGBD Oracle, Depozite de date, Data mining, Tehnologia OLAP, Integrarea sistemelor informatice, Sisteme informatice pentru management;
 3. Beneficiem şi de o instanţă configurată de E-Business Suite on-demand pentru seminariile de Sistemele informatice integrate (ERP) şi Sisteme informatice pentru management.

Rezultatele obţinute până în prezent sunt semnificative: în cadrul Competiţiei de Dezvoltare Oracle Academy desfăşurată în anul 2010 la nivel naţional, echipa formată din 5 studenţi ai programului de masterat Informatică Economică a câştigat locul 2. În prezent avem peste 15 echipe înscrise în competiţia internaţională Oracle ThinkQuest 2012. 
Prin materialele şi suportul tehnic furnizat se oferă posibilitatea experimentării şi utilizării unor tehnologii şi concepte de ultimă generaţie pentru formarea studenţilor în vederea accesului pe piaţa muncii.

Date de contact: 
Director al Centrului de Excelenţă Oracle ASE: Prof.univ.dr. Adela Bâra