Masterat IE - Administrarea bazelor de date

Fișa disciplinei ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE - 2020/2021

Disciplina asigură pregătirea studenţilor în domeniul administrării bazelor de date. Obiectivele specifice ale disciplinei vizează însuşirea de către studenţi a unor aspecte privind: instalarea şi configurarea Oracle Database, managementul structurilor logice şi fizice de stocare, gestiunea utilizatorilor şi a obiectelor acestora, salvarea şi restaurarea bazei de date, elemente de securitate şi audit al bazei de date.

Materialele suport pentru seminarii, precum și cerințele pentru proiect sunt disponibile pe online.ase.ro, în secțiunea dedicată seminarului.