Contracte de cercetare

Contracte de cercetare desfășurate în cadrul colectivului

PN II - Resurse umane:
SOLUŢII INFORMATICE PENTRU ASISTAREA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN MEDIILE INCERTE ŞI CU EVOLUŢII PUŢIN PREDICTIBILE ÎN VEDEREA INTEGRĂRII ÎN REŢELE DE TIP GRID

Faza 1 - 2010

 • Sinteza raportului de cercetare
 • Obiectiv:
  Studiul modalitatilor de implementare a sistemelor suport pentru decizii in cadrul unitatilor nationale producatoare de energie eoliana si propunerea unui model eficient  de integrare, predictie si analiza a datelor (I)
 • Activităţi:
  - Analiza situatiei existente in cadrul unitatilor la nivel decizional precum si a modalitatilor de implementare a unui sistem de asistare a deciziilor
  - Propunerea unui model conceptual de perfectionare a procesului decizional folosind sisteme informatice
  - Propunerea unei solutii informatice pentru asistarea procesului decizional in cadrul sistemului national

Faza 2 - 2011

 • Sinteza raportului de cercetare
 • Obiective:
  Studiul modalitatilor de implementare a sistemelor suport pentru decizii in cadrul unitatilor nationale producatoare de energie eoliana si propunerea unui model eficient  de integrare, predictie si analiza a datelor (II)
  Proiectarea unui sistem suport pentru asistarea procesului decizional care sa permita fundamentarea deciziilor atat din punctul de vedere al resurselor energetice produse de centralele eoliene cat si din punct de vedere al eficientei economice
 • Activităţi:
  - Studiul metodelor de predictie a energiei produse din surse eoliene
  - Propunerea unui model eficient de predictie a energiei produse din surse eoliene
  - Propunerea unui model de integrare si analiza a datelor provenite din sursele eterogene ale centralelor locale
  - Proiectarea subsistemului de achizitie a datelor operationale existente
  - Proiectarea metadatelor si a procesului de extragere, transformare si incarcare a datelor (ETI)
  - Proiectarea modelelor de analiza a datelor folosind tehnologii si instrumente de inteligenta afacerilor

Faza 3 - 2012

 • Sinteza raportului de cercetare
 • Obiective:
  - Realizarea functionalitatilor prototipului de sistem suport pentru asistarea procesului decizional (I şi II)
 • Activităţi:
  - Realizarea subsistemului de predicție a energiei produse din surse eoliene și dimensionarea corespunzatoare a rezervelor energetice din sistem
  - Realizarea unei retele de tip GRID pentru accesul in timp util la datele provenite din centralele eoliene si realizarea metadatelor        
   - Realizarea interfetei si a machetelor de prezentare a datelor la nivelul unitatilor locale prin aplicarea tehnologiilor si metodelor de analiza utilizate in realizarea sistemelor suport de decizie        
  - Realizarea modelelor si a functionalitatilor pentru analiza datelor la nivelul dispecerului national      
  - Realizarea interfetei si a machetelor de analiza a datelor la nivelul dispecerului national

Faza 4 - 2013

 • Sinteza raportului de cercetare
 • Obiective:
  -  Implementarea si evaluarea prototipului realizat
 • Activităţi:
  Implementarea prototipului
  - Analiza functionalitatilor prototipului realizat si imbunatatirea acestora
  - Evaluarea performantelor prototipului